Úvodní stránka Co je Lakárie Připravovaná Lakárie Účast na Lakárii Stažení souborů Legenda Minulé Lakárie Autoři

  

Legenda Lakárie

  

Je nekonečně mnoho různých světů fatasy, fantasie a pohádek. Z každého z nich lze za příhodných podmínek vstoupit do záhadné mlhy a pokud máte štěstí, můžete jí projít do bájné Lakárie. Mlhy věků jsou jednou ze zvláštností tohoto světa. Mlhou věků prošli různí hrdinové, zvláštní bestie, výjimečné osobnosti a silné individuality. Jedni hledají bohatství, jiní moc či slávu, někteří šíří víru, další jsou na útěku, občas zasáhne náhoda, ... Kdo může projít mlhou a kdo ne, to nikdo neví. Po eony let jí nikdo nepronikl a teprve nedávno se do Lakárie vevalilo panoptikum podivuhodných cizinců.
Proč?

Největším bohatstvím Lakárie je Tauran. Prastarý artefakt vytvořený na počátku světa. Tauran je život - je jeho původem, zdrojem a podmínkou. Patří mezi nejmocnější artefakty všech dob. Během věků se informace o Tauranu vytratily a jen matná vzpomínka na jeho neuvěřitelnou moc a sílu hnaly zástupy dobrodruhů do Mlhy věků. Nyní uspěli.
Proč?

Tauran najdete v Lakárii v kraji Květ jako malý hezký stromek. Není příliš nápadný a dobrodruhům dlouho trvalo, než zjistili, co je vlastně zač. Tauran je nezničitelný a nepohnutě setrvává na svém místě. Na nic nereaguje. Dobrodruzi se ho opakovaně pokouší aktivovat, ale on jim neodpovídá.
Proč?

Další zvláštností Lakárie je domorodé obyvatelstvo. Spokojeně hospodaří, loví a doluje. Ničeho si nevšímá a na nic si nestěžuje. Nechalo se dobrodruhy pokojně zorganizovat do krajů a odevzdává jim plody své práce.
Proč?

V Lakárii došlo k mnoha divokým a záhadným jevům: propukaly epidemie i přírodní katastrofy, povstal Antikrist se čtyřmi jezdci apokalypsy, z nebe se zřítil Tunguzský meteorit, kněží Chaosu ničili kraje fialovou mlhou, démon Yrael šířil teror a smrt, záhadný Soulstone lákal živé do pekla a další a další události a katastrofy najednou zmítají touto kdysi poklidnou zemí.
Proč?

Jak je to na Lakárii s projevy bohů se příliš neví. Domorodci žádné náboženství nevyznávají, ale mezi dobrodruhy se již některá náboženství částečně rozšířila. Ve větším to byl Sketismus a uctívání Šekltona, Herma nebo Bryana, v menším pak mnoho jiných bohů a věr. Z bohů se zde osobně zjevil jen neznámý a záhadný Trogan - s postavou barbara, drsný ale poctivý. Co tu chce? Mlhami věků prošel jen on.
Proč?

A magie v Lakárii? Kouzelníkům jdou kouzla jen těžko přes zaklínáním vyschlá hrdla a každý zde pozná limity své magické moci. Nedávno se zde objevila celá Neviditelná univerzita a ihned započala ve své práci. Nikdo neví, o co se snaží.
Proč?

S mocí světských vládců je to ještě záhadnější. Diktátor Gelefier, oligarcha Yarpen Zygrin, dračí patriarcha Goran, král Artuš, hrabě Mordred, kníže Ignor a mnozí jiní zorganizovali skvělá království, aby posléze bez výjimky všichni zahynuli.
Proč?

Kdo může odpovědět na všechna tato Proč?

VY !


  

Prolog

k této sérii Lakárií

  

Na mapě světa byla kdysi zem zvaná Lakárie. Zem, dnes obklopená Mlhou věků, o níž toliko se ví, že nebyla největší, ani nejsilnější ani nejmocnější. Její moudří vládcové vládli více silou mysli, než silou zbraní. Poklidné obyvatelstvo si žilo spokojeně a šťastně, nikým nesužováno, produkujíce potravu a suroviny i peníze a cennosti. Kde bývá štěstí, nebývá důvod k hádce a válce. Snad právě proto ukryli bohové v této zemi nejmocnější artefakt, jaký kdy vytvořili - TAURAN. Či to snad bylo proto, že Lakárie, kde hory nestíní nížinám a lesy jakoby samy ustupují řekám, dopřává rovným dílem všem, ať ras jsou různých? Snad je Lakárie stejně jako Tauran tajemstvím štěstí pro celý svět. Kdo zná vůli bohů?

O Tauranu se říká, že má nedozírnou moc. Legendy slibují moudrost i lásku, sílu i moc nad světem. Však věřte legendám! Jak vlastně vypadá a z čeho byl stvořen? Otázky, které dnes již nikdo nezodpoví. Poslední vzpomínky na vzácný artefakt odchází spolu s moudrými starci, tam, odkud není cesty zpátky. Jejich rty už nepromluví.

Prošly věky. Tajemná stěna Mlhy věků, která se nikdy nerozplývá a netrhá, tvoří již po staletí hranice Lakárie. Těžce se převaluje nad zemí a skrývá cestu do bájného království. Společenstva se rozdělila, zasely se nesváry, vypukly války. Bojují spolu různé rasy i národy, ale i je zmítají zevnitř bratrovražedné boje. Vznikají a zanikají království, uzavírají a porušují se dohody.

A Mlhy věků se dál převalují, netečně k vnějšímu světu i plynutí času. Desítky dobrodruhů a bestií nejrůznějších ras a národů, vyzbrojeni zbraněmi i magií, se vypravují do Mlhy najít cestu do království Lakárie. Někteří hledají bohatství, jiní moc, najdou se mezi nimi šiřitelé víry i tvorové toužící po vládě. Většina z nich ale hledá Tauran, onen tajuplný artefakt.

Mlhu však nepokořili. Bájná Lakárie zůstává zahalena rouškou tajemství. Těch několik, kteří se vrátili, mají teď rozum zatemněný mrakem šílenství. Vyprávějí o hrozných děsech, o strastiplné cestě, o cárech mlhy měnících směr a matoucích kroky poutníků. Ostatní prý zemřeli v Mlze. Přesto vcházejí stále další dobrodruzi do Mlhy.

A vy jste ti, co jí prošli do království Lakárie ...